Onze keuzes

Per Mirakelmoment wordt er bewust met maximum 8 kinderen gewerkt. Dit om verschillende redenen:

  • Enkel in een kleine groep kan er genoeg aandacht, respect, hulp en fatsoenlijke ondersteuning zijn voor ieder kind.
  • Door deze keuze te maken geven we elk kind de kans, om op zijn eigen tempo te ontplooien, zonder stress.
  • De kleine groep is een pluspunt voor de creatie van een rustige omgeving waarin elk persoon zichzelf zal durven openstellen.

Als er een aktiviteit doorgaat waarbij iemand weerstand heeft, dan wordt dit gerespecteerd en mag deze persoon zich in stilte afzonderen en bv. kleuren, zonder de anderen te storen.
Zo wordt er, in een veilige omgeving (in kleine groep) geleerd dat het ok is om niet altijd alles even plezant te vinden en het belangrijkste van al, het gevoel te durven uiten.

Om nog even op het kleuren terug te komen: er worden geen kleurplaten gegeven, omdat de creativiteit van de kinderen hierdoor beperkt wordt.
Kinderen gebruiken hun eigen tekeningen om zich te uiten en dingen te verwerken. Uit vrije kindertekeningen kan je veel halen over wat het kind bezighoudt.
Door ze zelf te laten tekenen leren ze zichzelf te waarderen en schenkt het hen zelfvertrouwen.

Opkomen voor zichzelf , durven spreken in groep, sociale vaardigheid, zijn ook dingen die in een grote groep moeilijker zijn voor sommigen dan in een kleine groep.